Рент-а-кар

Рент-а-кар

https://www.domikatourbg.com/images/BG/rentacar.jpg

 

Предлагаме Ви една невероятна възможност сами да разгледате забележителностите и  мястото, което сте си избрали за Вашата почивка като   наемете кола под наем.

РЕЗЕРВАЦИИ
• Резервации се правят по телефон, факс или e-mail
• Задължително трябва да посочите часа на вземане на колата (time of pick-up); колата се пази максимум 2 часа след приблизителния час на приситигане на клиента на посочената локация (мястото, за което е направена резервацията). Същите условия важат и за вземане на кола от летище, с изключение на случаите, когато са уточнени подробностите за полета на клиента – в тези случаи компанията за коли под наем задържа колата до пристигане на полета или до затваряне на офиса си.

Общи условия за даване на кола под наем

 

 • При взимане на колата всеки шофьор трябва да представи: валидна международна кредитна карта на негово име, като гаранция за заплащане на допълнителни услуги, които той може да използва (не се приема депозит в кеш), валиден паспорт и валидна българска и международна шофьорски книжки с идентични данни.

 

 • Общи условия: Вида на колата, модела, обема на мотора, големината на багажното отделение и вида на горивото не са гарантирани. Компанията за отдаване под наем може да предостави кола от същата или от по-висока група. Освен ако не са упоменати други условия в договора, минималната възраст за взимане под наем е 21 години, с минимален шофьорски опит 12 месеца.

 

 • Ваучер за отдаване под наем: колата се пази за клиента до 2 часа след упоменатия час за взимане, записан във ваучера или до края на работното време на местния офис (първото което настъпи от двете). Един наемен ден е 24 часа. Забавяне при връщането на колата или удължаване на периода за отдаване под наем над определения брой дни посочен във ваучера, ще доведе до доплащане, размерът на което се определя според местните тарифи на компанията за коли под наем, плюс съответните застраховки и такси. Ваучерът е персонален и е валиден само за клиента на колата (чието име е отбелязано на ваучера) и за елементите уточнени в него. За всяка промяна в споменатите елементи, клиентът носи своята отговорност. Предплатените в един ваучер наемни дни не могат да се разделят на части и да се използват по отделно по друго време. Не се възстановяват суми при частично ползване на ваучера. Устно договаряне не задължава доставчика по никакъв начин.

 

 • Споразумение за наемане: При взимане на колата, клиентът трябва да подпише нов договор с компанията рентьор, която от своя страна е отговорна за изпълнението на резервацията според детайлите посочени във ваучера. Компанията рентьор може да предложи на клиента допълнителни елементи към застраховката, които може да са, а може и да не са включени в предплатения ваучер за отдаване под наем. Ако клиентът реши да закупи тези допълнителни елементи към застраховката, то той ще бъде таксуван за тях според местните тарифи на компанията рентьор. Допълнителни услуги закупени на място, могат да бъдат отказани в рамките на 24 часа, чрез директно свързване с компанията рентьор. След връщане на колата, клиентът е добре да запази копие от договора за отдаване под наем и протоколите за получаване / връщане на колата, в случай на запитвания. Преди подписване на договора за отдаване под наем, клиентът трябва да бъде сигурен, че всички допълнителни плащания и условия са му напълно ясни. Подписът на клиента върху договора за отдаване под наем е обвързващ и договорът не може да бъде отменян в последствие.

 

 • Условия по наемане и застраховка: Условията по наемане и застраховка са различни за отделните компании. Клиентът трябва да потвърди, че на ваучера са записани застрахователните ограничения (като например: пътуване с ферибот, влизане в страни от източна Европа, влизане в Италия, влизане в Мексико, ограничения във възрастта, и др.

 

 • Ако при пътен инцидент или кражба, на клиента се таксува такса лично участие, то тя ще бъде начислена дори и ако щетата е причинена от трето лице или не е по вина на клиента.

 

 • При възникване на каквито и да е щети върху наетата кола, клиентът трябва незабавно да уведоми за това местната полиция и компанията рентьор и да следва техните инструкции.

 

 • Ако колата бъде върната след приключване на работното време на съответния офис, клиентът е отговорен да действа според споразумението с компанията рентьор и да заплати всички разходи вследствие на това.

 

 • При всички случаи застраховката не покрива повреди върху: долната част на колата, гумите, прозорците, вътрешната облицовка и върху повреди причинени от шофиране под влиянието на наркотици и алкохол, безразсъдно шофиране или шофиране по участъци без пътна настилка, повреди причинени от природата, оставяне на ключовете на колата без надзор и т.н.

 

 • Гориво: Обикновено колата се предоставя с пълен резервоар с гориво. Клиентът трябва да я върне в същото състояние, в което е била при нейното получаване. При връщане на колата с частично пълен резервоар с гориво, клиентът следва да заплати такса, която ще бъде определена според местната цена на компанията рентьор, плюс допълнителна такса за обслужване. Препоръчително е да се пази касовата бележка от последното зареждане с гориво и протоколите за получаване / връщане на колата, в случай на възникване на запитвания по този въпрос. Зареждане на колата с неподходящ вид гориво, в разрез с инструкциите на производителя, ще доведе до заплащане на сума равна на разходите за ремонт. В някои страни се предлага услугата „предплатено гориво”, което позволява колата да бъде върната без да е направено презареждане. Подписът на клиента под тази услуга е задължаващ и не може да бъде отменян впоследствие.

 

 • Допълнителни екстри, които не са включени във ваучера (освен ако не е изрично упоменато): летищна такса, застраховка за допълнителни шофьори, застраховка за млади шофьори (21-25), местни такси, екологични такси, лична застраховка при злополука, или всякакви други застраховки, които не са споменати във ваучера, такса за доставка на колата, пътни глоби, такси за магистрали, пътни такси и допълнителни държавни такси (в някои страни като: Австрия, Швейцария, Унгария е задължително да се закупи специален стикер, за да се кара по магистралите. Информация за това може да се намери на местата за взимане под наем или на границите), детски седалки, ски-екипировка, или всякякви други допълнителни услуги, които клиентът е закупил и подписал на местно ниво.

 

 • Допълнителен елемент, който не е упоменат във ваучера не задължава Holiday Autos и се предоставя в зависимост от това дали е на разположение в мястото за отдаване под наем.

 

 • Всички допълнителни екстри се заплащат по цените на компанията за коли под наем, плюс местните такси.

 

 • GPS: Съществуват различни видове системи и е невъзможно да се гарантира определен вид. Клиентът трябва да върне системата в нормален вид с всичките и части. Според договора за наем, ако върнатата система е повредена, на клиента ще бъде удържана таксата лично участие. Картите в системата обикновено са само за страната, в която се взима колата.

 

 • Допълнителни условия: Компанията за отдаване на коли под наем е в правото си да откаже кола на всеки, който не отговаря на гореизброените условия. Възстановяване на разходи (като: за хотели, влакови билети, полети, по-висок наем за кола и т.н.) трябва да бъдат писмено потвърдени от компанията отдаваща под наем/ Holiday Autos. Без писмено потвърждение няма да има възстановяваве на разходи или компенсации. Правилниците за движение са различни във всяка страна и клиентът е длъжен да се съобразява с тях и да ги следва. Holiday Autos/ Рент-а-кар компанията не носи отговорност за всякакви вреди нанесени на клиента вследствие на неспазване на гореупоменатите правила. Ролята на Holiday Autos е да свърже клиента с местната компания за отдаване на коли под наем, с цел да се резервира кола в страната, в която е компанията за отдаване под наем. При взимане на колата, клиентът подписва ново споразумение с компанията, която отдава под наем и от този момент нататък взаимоотношенията между Holiday Autos и клиента приключват. Въпреки това, в случай че бъде потърсена, Holiday Autos ще направи всичко възможно да помогне по време и след приключване на наемния период на колата, да отговори на всички запитвания или искания от страна на компанията за отдаване под наем. В някои европейски държави на клиентите може да бъдат поискани самолетни билети (отиване и връщане); ваучер за хотелско настаняване и/или лице за контакт, при което ще отседнат. Ако клиентът не предостави исканите документи, колата може да му бъде отказана. Holiday Autos не отговаря за компанията, която отдава под наем и не е нейно звено и не е адресът за повдигане на съдебни дела срещу компанията, отдала колата под наем. В случай на възникване на спор между клиента и компанията отдаваща под наем, той се решава под юрисдикцията на съда, чието местоположение е посочено в договора за наем подписан от клиента. В случай на неразбирателство между клиента и Рент-а-кар компанията, в пълномощията си е местният съд, където се намира Рент-а-кар компанията (освен ако не е посочено друго).

 

 • Такси при анулации: след издаване на ваучер, преди времето за взимане на колата – € 9, след изтичане на времето за взимане на колата (no show) – € 20, за отказване на резервация за специална кола в Европа (луксозна, миниван, автоматична) без предварително уведомяване, най-малко 48 часа преди датата на взимане - € 100.

Приемането на този ваучер и изпълнението му от компанията отдаваща под наем означава приемане на горепосочените срокове и условия.

Пожелаваме ви приятно и безопасно пътуване!