Албания

Албания Албания

АлбанияАлбанияАлбания

Държавно устройство: Президентска Република
Официален език: Албански
Религия: Мюсюлманство
Часово време:UTC+1
Парична единица:Лек
Столица: Тирана
Територия: 28748
Население: 3563112Полезна информация:
Република Албания (на албански: Shqipëria (Шкипърия), което означава Земята на орлите) е страна в Югоизточна Европа. Граничи с Черна гора на север, Сърбия на североизток, Република Македония на изток и Гърция на юг. Има излаз на Адриатическо море на запад, както и на Йонийско море на югозапад.
Държавният глава е президент, избиран от Кувенди Популор, или Народното събрание. По голямата част от 155-те члена на това събрание се избират от албанците на всеки пет години. Президентът се подпомага от министерски съвет, който се назначава от президента.
Релефът на Албания е предимно хълмист и планински, като най-високият връх е висок 2753 м. Страната има най-вече континентален климат, със студена зима и горещо лято.
Албания е една от най-бедните страни в Европа, като половината от трудоспособното население на страната все още се занимава със земеделие, а се говори, че една пета работи в чужбина. Страната има проблем с високата безработица; корупцията, която достига високоправителствени нива; и организираната престъпност.
Албания получава финансова помощ от чужбина, най-вече от Гърция и Италия.
Според официалната албанска статистика, 95% от населението са албанци, а най-голямото малцинство е от гърци (3%). Останалите официално признати малцинства са аромъни (власи) и македонци (признати само в Мала Преспа и село Връбник). В Албания живеят и сърби, черногорци, цигани и българи.